ParkinsonSport.nl is aanbieder van een hoogwaardig fitness- en boksprogramma voor en door mensen met Parkinson.

 • 100% toegesneden op Parkinson
 • Veilig en geschikt voor iedereen met Parkinson
 • Sociaal stimulerend, het samen sporten enthousiasmeert en bemoedigt.
 • Positief effect op evenwicht
  Bij boksen verplaats je constant je gewicht van je ene been naar het andere, je moet verschillende houdingen vaak afwisselen en je loopt ook nog heen en weer. Je bent dus steeds bezig je evenwicht te trainen.
 • Positief effect op lopen, mobiliteit, bewegelijkheid
  Snelle stappen, draaien, voor- en achteruitlopen. Bij boksen sta je nooit stil. Het snelle bewegen heeft daarnaast het effect van cardio-fitness. In je dagelijkse leven, denk aan rommelen in je huis of aan boodschappen doen, ben je voortdurend aan het lopen, draaien, stap aan de kant, door je kantoor bewegen …bedenk het maar.
 • Positief effect op dagelijkse handelingen
  Het interessante van boksen (dus niet gewoon boksen maar toegepast boksen), is dat de oefeningen bijna allemaal terugkomen in je dagelijkse leven. Zowel motorische als non-motorische handelingen. Een goed voorbeeld is rekken en strekken. Als je bokst, moet je je arm snel en ‘kaarsrecht’ strekken richting de handschoen van de medebokser of richting de zak. Dat is een beweging die je in je dagelijkse leven maakt, als je iets moet pakken of als je snel moet reageren.
 • Positief effect op de kwaliteit van leven
  Dit is moeilijk objectief te meten. De onderzoekers hebben een speciale checklist gebruikt, de PDQL-lijst (Parkinson’s Disease Quality of Life), maar er bestaat een checklist om toch een nauwkeurige inschatting te maken. Met deze checklist kun je zelf je kwaliteit van leven ‘meten’.